Kinder EHBO

Uw kind is toch uw kostbaarste bezit?

ehbo4U durft er misschien niet aan te denken dat er wat met uw (klein)kindje gebeurt, maar als dat het geval is, wilt u toch snel zelf kunnen helpen?


Veiligheid van kinderen in hun dagelijkse omgeving is de verantwoordelijkheid van ouders of de opvangomgeving.
 

Een knikker in de neus, vuiltje in het oog of buil op het hoofd; moet daar nu boter op of ijs? Hoe verwijder je een teek en hoe herken je een teek? Wat te doen bij kneuzingen? Onze theorie cursus Eerste Hulp aan Kinderen geeft antwoord op dit soort vragen en veel meer. De theorie bestaat uit online vragen en een praktijkgedeelte van ongeveer 3,5 uur. 

De cursus wordt gegeven volgens de eindtermen van het Oranje Kruis en voldoet tevens aan de wettelijk eis om gastouder te worden. 

De onderwerpen die in het boekje aan de orde komen zijn:

 • Veiligheid in en om het huis
 • Basisregels Kinder EHBO
 • Kleine en grote ongevallen
 • Kinderziekten
 • Acute ziekteverschijnselen
 • Baby- en Kinderreanimatie

De cursist kan na de cursus:

 1. De vijf belangrijkste punten van het verlenen van eerste hulp toepassen;
 2. Omschrijven hoe een kind, door zijn ouders of verzorgers bij een ongeval of plotseling optredende ziekte het beste kan worden benaderd en gerustgesteld en hoe paniek kan worden voorkomen / bestreden;
 3. Beoordelen of al dan niet met spoed professionele hulp moet worden ingeschakeld en deze op de juiste wijze (laten) alarmeren en zonodig assisteren en begeleiden;
 4. Omschrijven hoe kindermishandeling kan worden herkend en hoe daarmee moet worden omgegaan;
 5. Aangeven welke maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van kinderen te vergroten in en om het huis, op straat, bij de gastouder en op school. 

Het diploma Eerste Hulp is geldig gedurende 2 jaar.
De geldigheidsduur van het diploma kan telkens met 2 jaar worden verlengd. 

Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn; dit ter beoordeling door een Instructeur Eerste Hulp, welke door de Nederlandse Reanimatie Raad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur, dan wel in gezamenlijkheid door een Instructeur Eerste Hulp en een erkend reanimatie-instructeur. Bij het volgen van de cursus bij Gratis-EHBO.nl voldoet u hieraan. 

Let op! Een verlenging zoals wij dit aanbieden is dus wat anders dan een herhaling! Een herhalingsles wordt meestal niet vergoed door een ziektekostenverzekeraar!

Gratis-EHBO.nl biedt géén herhalingslessen aan; een herhalingsles is een les die niet tot een nieuw pasje leidt.

Dus wanneer u 2 jaar geleden een Certificaat met pasje heeft behaald en u volgt opnieuw de cursus dan is dit géén herhaling en wordt dit vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

 

Locatie

Gratis-EHBO.nl

Worp Tjaardastraat 342
8602 XP Sneek
0515-412870

info@gratis-ehbo.nl

ehbb.jpg

Login